THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

Xuất phát từ kỹ thuật xoay người đánh bóng (swing) và ý nghĩa của Giải trong khuôn khổ chương trình Làm Sạch Biển. Mỗi hoạt động tại Giải đều là một phần đóng góp, hướng đến công tác bảo vệ đại dương xanh.

Giải Golf Tạp chí Tòa án nhân dân mong muốn chung tay kết nối với cộng đồng nhằm kiến tạo những giá trị tốt đẹp và vun đắp những giá trị ấy theo cách bền vững. Đồng thời, sự kiện hy vọng có thể lan tỏa tình yêu của Golfer với đại dương xanh.

SLOGAN:
Chuyển Động Vì Đại Dương (Swing For The Sea)

Chiến lược phát triển

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Xuất phát từ kỹ thuật xoay người đánh bóng (swing) và ý nghĩa của Giải trong khuôn khổ dự án Làm Sạch Biển. Mỗi hoạt động tại Giải đều là một phần đóng góp, hướng đến công tác bảo vệ đại dương xanh.

MỞ RỘNG QUY MÔ

Giải chào đón thêm các Golfer đủ điều kiện tham gia và nhiều đối tác đồng hành. Tất cả cùng chung mục tiêu tạo ra những giá trị tích cực.

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hướng đến mục tiêu tăng cường, mở rộng, giao lưu góp phần thắt chặt tình hữu nghị với các Tòa án các nước trong khu vực Đông Nam Á.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sau 3 kỳ tổ chức thành công, Giải Golf Tạp chí Tòa án chính thức khẳng định vị thế. Xây dựng các hoạt động thuộc khuôn khổ Giải trong dài hạn.