VẬN ĐỘNG VIÊN

HỌ VÀ TÊN
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thúy Hiền
Trần Thị Hoàn
Nguyễn Thị Đức
Nguyễn Vân Anh
Mai Thi Tú Oanh
Lê Ngọc Châu
Phan Thành Biển
Lê Minh Đạo
Nguyễn Duy Nghị
Nguyễn Lệ
Trịnh Văn Ngọc
Phạm Hồng Trang
Ngô Tiến Hùng
Nguyễn Việt Trung
Phạm Văn Phước
Gạo Thái
Đặng Ngọc Sơn
Trần Minh Ngọc
Nguyễn Văn Tuấn
Võ Hồng Hải
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Quang Sáng
Nguyễn Văn Hiếu
Lê Anh Dũng
Trần Nam Hồng
Phan Cao Thanh
Nguyễn Hữu Lực
Ngô Đức Huy
Nguyễn Thanh Tuyên
Ngô Cao Tùng
Phạm Ngọc Anh
Đỗ Minh Nam
Nguyễn Đình Hy
Nguyễn Thanh Trung
Lê Công Thành
Lê Tiến Dũng
Phùng Xuân Huế
Đỗ Thị Dịu
Nguyễn Thị Nga
Mai Anh Tuấn
Mr Park Jongsoung
Nguyễn Trường Giang
Lê Tùng Bách
Đoàn Kiều Hưng
Võ Công Danh
Trịnh Hoàng Anh
Trần Ngọc Ký
Ngô Quang Việt
Lương Chí Sơn
Võ Tá Thủy
Phạm Anh Tuấn
Nguyễn Đình Thịnh
Hà Văn Hùng
Nguyễn Phi Long
Trần Văn Tuấn
Võ Trọng Sơn
Trần Ngọc Lam
Nguyễn Công Hải
Bùi Thành Chinh
Nguyễn Ngọc Thắng
Hoàng Trung Thanh
Chu Đức Gu Lít
Nguyễn Trung Bắc
Nguyễn Mẫu Lương
Bạch Văn Sơn
Trần Anh Đức
Nguyễn Thanh Hải
Đặng Giang Trung
Lê Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Chi
Bùi Thị Tình
Bùi Tuấn Anh
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Chính Nghĩa
Lê Quý Hải
Nguyễn Minh Tuấn 
Lại Hữu Tiến
Hồ Văn Tha
Võ Nguyễn Bảo Trân
Nguyễn Thanh Hoàng 
Nguyễn Văn Đức
Vương Ngọc Ánh
Nguyễn Văn Minh
Lê Đức Dinh
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Văn Ánh
Trần Anh Tiến
Thanh Sơn
DĐSN Đông
Nguyễn Chí Thắng
Phùng Thành
Anh Viết Dũng
Nguyễn Thị Hằng
Lưu Thu Hằng
Trịnh Văn Bằng
Đàm Văn Thông
Thái Thanh Phong
Bùi Đức Lộc
Bạch Ngọc Lan
Nguyễn Xuân Cương
Vũ Phương
Doãn Hoài Phương
Đặng Trung Kiên
Nguyễn Văn Biên
Lê Văn Thành
Hồ Trọng Hùng
Nguyễn Văn Hòa
Phạm Văn Cường
Phạm Văn Quý

CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC

TÊN CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC
Chu Đăng Khoa
Công ty Bất động sản Tâm Quê
Công ty cổ phần Toyota Vinh
Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát
Luật sư Nguyễn Tiến Quang
Lê Hồng Quang
Lê Quý Hải