MỤC ĐÍCH

Gây quỹ thực hiện công tác bảo vệ môi trường biển cho chương trình Làm sạch biển.

HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Không sử dụng túi nilon để bảo vệ môi trường

Thu gom rác trên bãi biển

Thiết lập nhiều điểm thu gom rác trong sự kiện

GIÚP ĐỠ TRẺ EM VÀ CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN