GIỚI THIỆU SỰ KIỆN

Sau thời gian dài đối mặt với sự khó khăn của dịch bệnh Covid 19, các hoạt động kinh tế – xã hội đang dần quay trở lại với cuộc sống bình thường mới, sức khỏe thể chất cũng như tinh thần đang là sự quan tâm hàng đầu của xã hội.
Với mong muốn tạo ra những giá trị tích cực, Tạp chí Tòa án nhân dân lần đầu tiên tổ chức giải thể thao “Giải Golf Tạp chí Tòa án nhân dân”. Giải được tổ chức thường niên với ý nghĩa gây quỹ thực hiện công tác trách nhiệm xã hội.

17092022
18092022

+ Thi đấu 1 vòng 18 lỗ: đấu gậy trực tiếp.
+ Tính điểm Net dựa trên điểm thấp chính thức đối với các bảng: Bảng A (cut -2), Bảng B (cut -3).
+ Tính điểm theo hệ thống Handicap ngày đối với các bảng.
+ Khi bằng điểm, người có Handicap thấp hơn sẽ thắng, nếu cùng Handicap sẽ đếm ngược để quyết định người thắng.
+ Bảng thi đấu bao gồm: bảng Nam, bảng Nữ, bảng VIP.

Sau thời gian dài đối mặt với sự khó khăn của dịch bệnh Covid 19, các hoạt động kinh tế – xã hội đang dần quay trở lại với cuộc sống bình thường mới, sức khỏe thể chất cũng như tinh thần đang là sự quan tâm hàng đầu của xã hội.
Với mong muốn “Tạo ra những giá trị tích cực”, dưới sự chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, Tạp chí Tòa án nhân dân lần đầu tiên tổ chức giải thể thao “Giải Golf Tạp chí Tòa án”. Giải được tổ chức thường niên với ý nghĩa gây quỹ thực hiện công tác trách nhiệm xã hội.

+ Thi đấu 1 vòng 18 lỗ: đấu gậy trực tiếp.
+ Tính điểm Net dựa trên điểm thấp chính thức đối với các bảng: Bảng A (cut -2), Bảng B (cut -3).
+ Tính điểm theo hệ thống Handicap ngày đối với các bảng.
+ Khi bảng điểm người có handicap thấp hơn sẽ thắng, nếu cùng Handicap sẽ đếm ngược để quyết định người
thắng.
Khi bằng điểm người có Handicap thấp hơn sẽ thắng, nếu cùng Handicap sẽ đếm ngược để quyết định người
thắng.
+Bảng thi đấu bao gồm: 3 bảng Nam, bảng Nữ, bảng VIP.

CÔNG TÁC TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Giải hướng đến gây quỹ thực hiện công việc bảo vệ môi trường biển và giúp đỡ những cá nhân, tập thể có hoàn cảnh khó khăn.

THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

Truyền thông về ý nghĩa của Giải, bao gồm sự kết nối, kiến tạo và vun đắp giá trị bền vững. Đồng thời, lan tỏa tình yêu của Golfer với đại dương xanh.

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

Logo Quang Đạt

NHÀ TÀI TRỢ BẠC

Logo Huda

ĐỒNG TÀI TRỢ

BĐS Tâm Quê
Logo Toyota Vinh

ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG

Logo báo Tiền Phong

NHÀ TÀI TRỢ/
MẠNH THƯỜNG QUÂN

Logo Honma
Logo KWC
Logo Golfnet

ĐỒNG THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Logo Golf Hà Tĩnh
Logo Hội Golf Nghệ An